Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος που υποστηρίζει τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο – Αντώνιος Κοκκονός / Ευστρατία Λιακοπούλου

Διαφάνειες παρουσίασης :

Βιντεοπαρουσίαση :

Επίδειξη υλικού :

https://eclass03.sch.gr/courses/PDE5129/

Περίληψη :

Το μάθημα Γλώσσα και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) προάγει την συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο και δίνει έμφαση στην ανάδειξη μιας περισσότερο παιδαγωγικής και λιγότερο τεχνοκεντρικής προσέγγισης στη σχεδίαση της διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες που αξιοποιούνται παράλληλα από δύο εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων του ίδιου Δημοτικού Σχολείου.

Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Κοκκονός Αντώνιος

Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Ιστολόγιο: https://kokkonos.info/
Email: kokkonos@outlook.com kokkonos@sch.gr

CV: Λήψη


Τέτη Λιακοπούλου

Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου

Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/pekespelop/?page_id=178
Email: teliakop@gmail.com
           teliak@sch.gr 

CV: Λήψη