Διδασκαλία στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση της πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco και των προσομοιώσεων που παρέχει το PhET Interactive Simulations – Ζήκος Νικόλαος

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία της ενότητας 2.8 (Άτομα και Μόρια) στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας Β΄ Γυμνασίου. Έγινε χρήση της πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco και των προσομοιώσεων που παρέχει το PhET Interactive Simulations.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1t3mqbsdcU8rZ8QsTj8UWJc2zjsyVBNdb

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1gyso15Hm4Kq0ix1XuNZIa_uuPg9-f1LG

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Ζήκος Νικόλαος
Ιδιότητα: Χημικός - Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά (θέση με θητεία)
Email: nzikoschem@gmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: Διδασκαλία στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση της πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco και των προσομοιώσεων που παρέχει το PhET Interactive Simulations
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ5] Μαθήματα ΘΕΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό