Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος-μαθήματος ασύγχρονης διδασκαλίας μαθηματικών ΓΛ ΕΠΑΛ – Ζερβάκης Χαράλαμπος

Περίληψη

Μία ασύγχρονη, δυναμική, αλληλεπιδραστική, μαθησιακή, μαθηματική εμπειρία σχεδιασμένη με τις αρχές και μεθόδους της εξΑΕ που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ, εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδραστικό βίντεο, εμπλέκει ενεργά τους μαθητές, αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη, ενισχύει την αυτονομία τους και τους οδηγεί σε μια ανακαλυπτική πορεία αυτομάθησης.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=19JpG9xMCkwb9psyi382yBoacZzPuHYXi

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1haAw_0reKZiNbu3hDYsRhIt2rP4qd61p

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://6epal-math-gl.weebly.com/

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Ζερβάκης Χαράλαμπος
Ιδιότητα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email: xzervakis@gmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβάλλοντος-μαθήματος ασύγχρονης διδασκαλίας μαθηματικών ΓΛ ΕΠΑΛ
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ4] ΕξΑΕ στα ειδικά σχολεία, [ΔΠ5] Μαθήματα ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα, [ΔΠ7] ΕξΑΕ στην Επαγγελματική εκπαίδευση: Εργαστήριο, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό