ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΞΗ: Μια επίκαιρη και ανοιχτού τύπου μέθοδος ως μοντέλο μικτής μάθησης στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Από τη θεωρία στην πράξη. – Ζαρωνάκη Μαρία-Άννα

Περίληψη

Νέες και υποσχόμενες μέθοδοι διδασκαλίας μελετώνται εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες με αρωγό τις τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στην αποτελεσματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η αντίστροφη τάξη αποτελεί ένα ικανό παράδειγμα των μεθόδων αυτών που αντιστρέφει την κλασική μέθοδο διδασκαλίας και συνταιριάζει τη μελέτη στο σπίτι με τη χρήση τεχνολογικών μέσων και την εφαρμογή της στην σχολική αίθουσα.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1qdp18DagFnJfW76BicTbGtzJ4hWMhC_3

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1gq4pvkthU_JuBbLHvKRXIYyaUgVOwltu

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Ζαρωνάκη Μαρία-Άννα
Ιδιότητα: ΠΕ 70 (εκαπιδευτικός ΠΕ)
Email: mzaronaki@gmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΞΗ: Μια επίκαιρη και ανοιχτού τύπου μέθοδος ως μοντέλο μικτής μάθησης στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Από τη θεωρία στην πράξη.
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, [ΘΕ8] ΕξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο
Αδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό