#Ταξίδι με τον Αίσωπο… # – Ζαφειριάδου Παρθένα (Νέλλη)

Περίληψη

Διδακτική πρόταση για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα με μικρούς μαθητές μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό στη Σχολή Saheti, Johannesburg. Οι μύθοι του Αισώπου μέσα από πολυτροπικά, ψηφιακά και πολυμεσικά κείμενα ακολουθώντας το μοντέλο των τεσσάρων πόρων (Freebody, and Luke, 1999). Ανάπτυξη λειτουργικού, ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού, ολιστική ανάπτυξη των μικρών μαθητών.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1Hp1YYeMr7K-4MW8dsnMcFOYX7QNngnVj

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=18ZLPry1bFZ2mpF4a7pefiH-38-Szk2Vy

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://nelzafeir.sites.sch.gr/senario

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Ζαφειριάδου Παρθένα (Νέλλη) 
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ06, MA, MEd, Διδάκτωρ στο ΔΠΘ, τ. Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Θράκης, Συντονιστικό Γραφείο Γιοχάνεσμπουργκ
Email: nelzafeir@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: #Ταξίδι με τον Αίσωπο… # 
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ 
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-NC-ND 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό