Θα αλλάξει (και) το σχολείο; – Χατζηλάκος Θανάσης

Παρουσίαση- διαφάνειες :

Βίντεο-παρουσίαση :

Περίληψη :

Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Χατζηλάκος Θανάσης

Καθηγητής Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών – Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου & Ινστιστούτου Κύπρου

URL: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/profiles/thanasis-hadzilacos
Email: thh@ouc.ac.cy

CV: Λήψη

Ερωτήσεις από το κοινό