Μαθηματικά και Τέχνη: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – Τζήλου Γεωργία & Παπαδημητρίου Σοφία

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα-δράση στοχεύει στη μελέτη διδακτικής μεθόδου για τα Μαθηματικά στην Α/θμια Εκπαίδευση, που βασίζεται στη συνεργατική εξ αποστάσεως Εκπαίδευση αξιοποιώντας την Τέχνη, τα ψηφιακά εργαλεία  και την εκπαιδευτική κοινότητα μάθησης «eTwinning». Μέσα από την κοινότητα μάθησης 4 σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές συνεργατικά υλοποιούν δράσεις και ανταλλάσσουν γνώσεις και πληροφορίες

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=17mevmdMuwuZlRnArYaxS7-0_9K_mXtWI

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1SZV_9WzMxwpAPzK_zlNB6CJJbjjiH8wT

Βιντεοπαρουσίαση

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Τζήλου Γεωργία
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός Med, Προϊστ. Νηπιαγωγείου Αρφαρών
Email: tzilou_g@Yahoo.gr

Επώνυμο-Όνομα: Παπαδημητρίου Σοφία 
Ιδιότητα: Προϊστ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων,Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγήτρια – Σύμβουλος ΕΑΠ
Email: Sofipapadi@gmail.com


Τίτλος Εργασίας: Μαθηματικά και Τέχνη: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Θεματικός άξονας: [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό