Τηλε-διδασκαλίες μέσω καναλιού στο YouTube – Τζιγκούρα Ιωάννα

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά στη δημιουργία ενός καναλιού στο YouTube με το όνομα Ιωάννα Τζι, με σκοπό την επικοινωνία με όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και άλλους δέκτες, ειδικά σε αυτές τις ιδιότυπες συνθήκες διαβίωσης. Οι διδασκαλίες είναι επαναληπτικές και, εκτός της πρώτης, αφορούν, με κάθετο σχεδιασμό, σε μαθητές/-τριες όλων των τάξεων του δημοτικού.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1VYzYPMNNRxaQdzTBLk4amiNTlslFHvsI

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1BtqIFN8c7OrA1NHquuAEl4n-9qv2fayg

Βιντεοπαρουσίαση

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Τζιγκούρα Ιωάννα
Ιδιότητα: Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ70
Email: iontzigk@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Τηλε-διδασκαλίες μέσω καναλιού στο YouTube
Θεματικός άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, [ΘΕ1] Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ, [ΘΕ3] Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξΑΕ, [ΘΕ4] Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση, [ΘΕ6] Εκπαιδευτική τηλεόραση και άλλα μέσα εκτός Διαδικτύου στην εξΑΕ, [ΘΕ7] Νομικά θέματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, [ΘΕ8] ΕξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό