Τι μου συμβαίνει όταν γυμνάζομαι; – Τζανή Ελένη, Κελεφιώτης Δημήτριος & Φούλιας Χρήστος

Περίληψη

Μια από τις καλές πρακτικές που αναζητούμε στο “κανονικό” σχολείο είναι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.  Στο παρόν σχέδιο δραστηριότητας εξ’ αποστάσεως προσεγγίζουμε την επίδραση της άσκησης στο σώμα του αθλούμενου και από τη μεριά των φυσικών επιστημών και της φυσικής αγωγής.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1b_zxOouRY7W4f6wYSki_EzzHpl-HV3gD

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1K-MLLUdbRk8DbJT7mqgltQrcxCTyV1t0

Συμπληρωματικό υλικό 1

https://drive.google.com/open?id=1sV0UD1FoUfcO_x6gpssE80L2nr_d5Pbc

Συμπληρωματικό υλικό 2

https://drive.google.com/open?id=12rsBJKPRejRY1CfvOJMc6Ae5txo4WY3h

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Τζανή Ελένη
Ιδιότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 ΠΕΚΕΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
eltzanicoordinator@gmail.com 

Επώνυμο-Όνομα: Κελεφιώτης Δημήτριος
Ιδιότητα: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών ΠΕ04
dk@sch.gr

Επώνυμο-Όνομα: Φούλιας Χρήστος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
c.foulias@gmail.com


Τίτλος Εργασίας: «Τι μου συμβαίνει όταν γυμνάζομαι;»
Θεματικός άξονας: [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό