Η φλόγα της ελπίδας μένει αναμμένη – Τσουκνίδα Μαρία

Περίληψη

Το διδακτικό σενάριο προάγει τον πρωταρχικό σκοπό της Φυσικής Αγωγής στην εξΑΕ συνδυαστικά με τα Εικαστικά. Αξιοποιεί τις ψηφιακές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης webex και e-me με ζωντανά μαθήματα, οδηγίες, παρουσιάσεις, βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια εφαρμογής της γνώσης και άλλες διαδικτυακές εφαρμογές. Οι μαθητές ανακαλύπτοντας τα ολυμπιακά ιδεώδη ενεργοποιούνται ν’ ασκηθούν στο σπίτι χρησιμοποιώντας ως εποπτικό υλικό τις κατασκευές τους.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=19fddUbZv9ETAFiiXf9EhueW68v7_yzKW

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1ql1b4xKqksXWEplyfOiGt24cqZrNPc72

Βιντεοπαρουσίαση

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Τσουκνίδα Μαρία
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
Email: oramts@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Η φλόγα της ελπίδας μένει αναμμένη
Θεματικός άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, [ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό