Ρίσκα & Προκλήσεις στην Εκπαίδευση από Απόσταση (Καθηγητές, γονείς, μαθητές) – Τσινάκος Αύγουστος

Διαφάνειες παρουσίασης :

Βιντεοπαρουσίαση :

Περίληψη :

Τι σχέση μπορεί να έχει η Εκπαίδευση από Απόσταση με το ποδήλατο, τις μάσκες προστασίας έναντι του COVID19, την φιλοσοφία του Gaming και την αγοραστική συμπεριφορά εντός ενός πολυκαταστήματος?

Αρχείο εργασίας από τόμο πρακτικών :

Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Τσινάκος Αύγουστος

Καθηγητής, Τμήματος Πληροφορικής – Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ιστολόγιο: http://tsinakos.cs.ihu.gr/tsinakos/
Email: tsinakos@cs.ihu.gr

CV: Λήψη

Ερωτήσεις από το κοινό