Μάθηση στην ψηφιακή εποχή: Η αξιοποίηση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία στο ειδικό σχολείο – Τρανού Αικατερίνη

Περίληψη

Εξαρτημένοι από την τεχνολογία οι σημερινοί απόγονοι των ψηφιακών ιθαγενών, αποδέχονται την πρόκληση της χρησιμοποίησης κινητών έξυπνων συσκευών για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συνεργατική μάθηση. Η κατασκευή της γνώσης, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες με τη χρήση φορητών συσκευών και ο διαμοιρασμός της μετα-γνώσης με web 3.00 εργαλεία, στην περίπτωση του Ειδικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1m-rL1omnbUPQJZUmSYzJqOeaLO2Q91Zu

Παρουσίαση

https://video.sch.gr/asset/detail/vMOTTGKqQjWMzhhVhk60ANBp/

https://prezi.com/tujkm1a8kpnh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Βιντεοπαρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1mDYCnqd2vqWRuOIF-utabcBAXXVUsIxX

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Τρανού Αικατερίνη
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ 86– ΕΑΕ, MEd Special Education, ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγάλεω, Μέλος ΔΣ ΕΕΜ ΔΕΠΥ
Email: katerinatranou@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Μάθηση στην ψηφιακή εποχή: Η αξιοποίηση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία στο ειδικό σχολείο
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ4] ΕξΑΕ στα ειδικά σχολεία
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό