Η ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Η επιστημονική Τηλε-Διημερίδα “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”, μετά από πρωτοβουλία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας συνδιοργανώνεται από δεκαοκτώ (18) Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Ελλάδας.

Η Τηλε-Διημερίδα θα διεξαχθεί στον παγκόσμιο ιστό (www) σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης και παράλληλα θα μεταδίδεται απευθείας (streaming) από το YouTube και μέσω Facebook.

Η Τηλε-Διημερίδα περιλαμβάνει:

(α) προσκεκλημένες προφορικές ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες του πεδίου (σε 7 θεματικές περιοχές).

(β) 8 σύντομες παρουσιάσεις καλών πρακτικών από ΣΕΕ και εκπαιδευτικούς (σε 8 θεματικούς άξονες).

(γ) αναρτημένες εργασίες, από ΣΕΕ και εκπαιδευτικούς με εισηγήσεις (σε 7 θεματικές περιοχές), καλές πρακτικές (σε 8 θεματικούς άξονες).

Οι εργασίες θα γίνουν δεκτές κατόπιν διπλής τυφλής κρίσης (blind review) και εκτός από την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο της Τηλε-Διημερίδας θα εκδοθεί και ένας τόμος εκτεταμένων περιλήψεων των εργασιών σε ψηφιακή μορφή με ISBN.

Οι αναρτημένες εργασίες θα περιλαμβάνουν: Τίτλο εργασίας, Συγγραφείς, Ιδιότητα συγγραφέων, email επικοινωνίας, σύντομη ή / και εκτεταμένη περίληψη και ένα βίντεο (διάρκειας τριών έως δέκα λεπτών) παρουσίαση της εργασίας. Το βίντεο παρουσίασης της εργασίας προτείνεται να περιλαμβάνει, παρουσίαση διαφανειών με αφήγηση, φωτογραφία ή βίντεο του ομιλητή κλπ.


Κατά την τελευταία περίοδο, αντιμετωπίζουμε σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο μια πανδημία η οποία οδηγεί στη διαμόρφωση νέων συνθηκών που επιδρούν στις ανθρώπινες σχέσεις και στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιφέροντας μεταβολές στον ρόλο και στις πρακτικές των λειτουργών της εκπαίδευσης, πράγματα τα οποία έως τώρα θεωρούνταν δεδομένα. Στο
πλαίσιο αυτό, έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει συνθήκες έκτακτης ανάγκης και οι εκπαιδευτικοί καλούνται επειγόντως να προσφέρουν στους μαθητές και στις μαθήτριές τους διδασκαλία από απόσταση (Emergency Remote Teaching) χωρίς να είναι επιμορφωμένοι και χωρίς να έχουν στη διάθεση τους έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και κατάλληλα διαμορφωμένο υλικό
όπως απαιτεί η μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) – Μάθησης από απόσταση (Distance Learning).
Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) έχουν ως αποστολή τους τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Στελεχώνονται με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) διαφόρων κλάδων που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων και την επιστημονική ευθύνη των εκπαιδευτικών του κλάδου τους. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με βάση τον θεσμικό τους ρόλο, ανέλαβαν από την πρώτη στιγμή πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων από τους / τις Σ.Ε.Ε., διοργανώνοντας ενημερωτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις από απόσταση, παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό και εμπλουτίζοντας τους ιστότοπους και τα ψηφιακά αποθετήριά τους.