ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η Τηλε-Διημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα ακαδημαϊκού-εκπαιδευτικού διαλόγου και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων, αναλύσεων, θεωρητικών μελετών και διδακτικών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο σχολείο σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Θα υπάρξει προσέγγιση ποικίλων πτυχών της εξΑΕ.

Θεματικοί άξονες Εισηγήσεων στο πεδίο της εξΑΕ (ΘΑ-ΠΕi, ΘΑ-ΑΕi)*

 1. Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ
 2. Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για την εξΑΕ
 3. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξΑΕ
 4. Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση
 5. Διδακτικές πρακτικές, παραδείγματα εφαρμογής ***
 6. Εκπαιδευτική τηλεόραση και άλλα μέσα εκτός Διαδικτύου στην εξΑΕ
 7. Νομικά θέματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα
 8. εξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο

(*) ΘΑ-ΠΕi, ΘΑ-ΑΕi: Θεματικοί Άξονες Προφορικών & Αναρτημένων Εισηγήσεων


Διάλογος με το κοινό – Συζήτηση για το πώς, όταν επιστρέψει η εκπαιδευτική κοινότητα στην αναντικατάστατη για τη σχέση «δασκάλου – μαθητή» διά ζώσης διδασκαλία, η τεράστια προσπάθεια και ο κόπος των εκπαιδευτικών, καθώς και η τεχνογνωσία που θα έχει αποκτηθεί, θα ενισχύσει και θα εμπλουτίσει το έργο τους και θα οδηγήσει στην παιδαγωγική αναπλαισίωση των ψηφιακών περιβαλλόντων με τρόπο ώστε το νέο εκπαιδευτικό οικοσύστημα να καταστεί πιο επωφελές για τους μαθητές και την κοινωνία.

*** Οι Διδακτικές πρακτικές (Θεματικός Άξονας Εισηγήσεων 5) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις αναρτημένες εργασίες της Τηλε-Διημερίδας ταξινομούνται στους ακόλουθους άξονες:

Άξονες Διδακτικών Πρακτικών (Α-ΠΔΠj, Α-ΑΔΠj)**

 1. Η αξιοποίηση της εξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης π.χ στις τέχνες, στη φιλαναγνωσία, στη διατροφή, για τη βιωματική εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο.
 2. Ο συνδυασμός εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο.
 3. Η συνεργασία εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης στη δημιουργία μαθημάτων εξΑΕ.
 4. Η εξΑΕ στα ειδικά σχολεία.
 5. Η διδασκαλία θετικών μαθημάτων με χρήση διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων στην εξΑΕ σε Γυμνάσια/Λύκεια.
 6. Η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με χρήση διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων στην εξΑΕ σε Γυμνάσια/Λύκεια.
 7. Η εξΑΕ στην επαγγελματική εκπαίδευση: μεταφέροντας το εργαστήριο στο ηλεκτρονικό μας μάθημα.
 8. Η συνεργασία εκπαιδευτικών για τη δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ.

(**) Α-ΠΔΠj, Α-ΑΔΠj: Θεματικοί Άξονες Προφορικών & Αναρτημένων Διδακτικών Πρακτικών