ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αραπογιάννης Ευάγγελος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος επεξεργασίας βίντεο – αίθουσας τηλεδιάσκεψης)

Βιδάκη Ειρήνη, οργανωτική συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Δαχείριση email – απαντήσεις ερωτήσεων)

Γκίνη Αικατερίνη, αν. οργανωτική συντονίστρια Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Αξιολόγηση – Δελτία τύπου – ερωτηματολόγιο)

Γκίνης Δημήτριος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος απευθείας μετάδοσης ροής – streaming)

Ευθυμίου Νικόλαος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος αφίσες, γραφικά, banners)

Ζάγκα Ελευθερία, οργανωτική συντονίστρια 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 (Δελτία τύπου)

Καράμηνας Ιγνάτιος, οργανωτικός συντονιστής 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Δελτία τύπου)

Λαγός Σταύρος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος ιστοσελίδας, επιμέλεια ιστοσελίδας – κοινωνικών δικτύων)

Λιακοπούλου Τέτη, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοπονήσου ΣΕΕ ΠΕ86 (Υπεύθυνη ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, αιτήσεων εργασιών, Επιμέλεια προγράμματος)

Ματζαρίδου Αρχοντία, αν. οργανωτική συντονίστρια 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Σ.Ε.Ε ΠΕ70 (Προσκλήσεις)

Ξάνθη Χαρίκλεια, οργανωτική συντονίστρια 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Σ.Ε.Ε ΠΕ80 (Ερωτηματολόγιο)

Παρασκευάς Απόστολος, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας ΣΕΕ ΠΕ70 (Επιμέλεια ιστοσελίδας – κοινωνικών δικτύων)

Προβελέγγιος Πέτρος, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Έκδοση ψηφιακών βεβαιώσεων συμμετοχής)

Σουτόπουλος Νικόλαος, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Δελτία τύπου)

Τζιμόπουλος Νίκος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος έκδοσης ψηφιακών βεβαιώσεων συμμετοχής)

Τσαβαλά Ειρήνη, οργανωτική συντονίστρια 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 (Βιογραφικά ομιλητών)

Φατσέα Αδαμαντία, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου ΣΕΕ Αειφορίας (Επιμέλεια προγράμματος)

Χάϊτα Σοφία, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου ΣΕΕ ΠΕ08 (Αφίσες, γραφικά, banners)

Χριστακούδης Χρήστος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος διαχείρισης υποβολής ερωτήσεων)

Ο κατάλογος θα συμπληρωθεί …