Παροχή Ίσων Ευκαιριών και στην Εξ Αποστάσεως Ειδική Εκπαίδευση – Παρασκευάς Θυμάκης, Ευαγγελία Καραμέτου, Παναγιώτα Κυρούση, Βασιλική Μιχαλούρου & Μαρία Βλαζάκη