Μία συνεργατική προσέγγιση για εξ αποστάσεως διδασκαλία της ενότητας Δημιουργία Γραφημάτων σε Υπολογιστικά Φύλλα – Αλεξανδροπούλου Αγγελική, Αρμόνη Αγγελική & Διλάλου Ασπασία

Διδασκαλία στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση της πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco και των προσομοιώσεων που παρέχει το PhET Interactive Simulations – Ζήκος Νικόλαος