Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-me για την ανάπτυξη των Κοινωνικών, Γνωστικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Μάγκου Αναστασία & Ζέτου Ελένη

Διδακτική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας SAFE WATER SPORTS μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα e-me στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Μάγκου Αναστασία & Ζέτου Ελένη

Το διαδίκτυο, η χρήση πολυμέσων και άλλοι παράγοντες επιμόρφωσης στην αθλητική αναψυχή για το ξενοδοχειακό τουρισμό – Μαυρίδης Θεολόγος & Μάντης Κωνσταντίνος