ΟΜΑΔΑ ΡΟΗΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Αραπογιάννης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος επεξεργασίας βίντεο – αίθουσας τηλεδιάσκεψης)

Γκίνης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος απευθείας μετάδοσης ροής – streaming)

Ευθυμίου Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος αφίσες, γραφικά, banners)

Λαγός Σταύρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος ιστοσελίδας, επιμέλεια ιστοσελίδας – κοινωνικών δικτύων)

Χριστακούδης Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Υπεύθυνος διαχείρισης υποβολής ερωτήσεων)

Μακροδήμος Νίκος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 (Επιμέλεια ιστοσελίδας – κοινωνικών δικτύων)

Βαλμάς Θεοφάνης, Σ.Ε.Ε. (ΠΕ70)

Διδάχου Ελένη, Σ.Ε.Ε. (ΠΕ60)

Γεωργακοπούλου Άννα, Σ.Ε.Ε. (ΠΕ07)

Φελούκα Βασιλική, Σ.Ε.Ε. (ΠΕ70)

Κάτσενος Γιάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01

Γλέζου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ86/ΠΕ04.01

Ο κατάλογος θα συμπληρωθεί …