ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Συμπλήρωση αίτησης σε μεγιστοποιημένο παράθυρο εδώ

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Τηλε-Διημερίδας και να λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

Για παρακολούθηση από την αίθουσα τηλεκπαίδευσης θα κρατηθεί προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία ώρα εγγραφής. Σε όσους επιλεγούν θα σταλούν οδηγίες στο email τους σε αριθμό που να δίνει αναλογική συμμετοχή εγγεγραμμένων από τις περιοχές ευθύνης όλων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που συνδιοργανώνουν την Τηλε-Διημερίδα, με βάση την ημερομηνία και ώρα εγγραφής και την ιδιότητα των αιτούντων.