ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ολοκληρώθηκε η υποβολή εργασιών τη Μ. Τετάρτη 15/04/2020. Υπέβαλαν εργασία 117 ενδιαφερόμενοι. Την Μ. Παρασκευή 17/04/2020 θα ενημερωθείτε για την αποδοχή της εργασίας σας και θα λάβετε οδηγίες για την τελική μορφή και την αποστολή της.

1. Υποβολή τελικής εργασίας Αναρτημένης Ανακοίνωσης στην Τηλε-Διημερίδα εδώ

Οδηγίες υποβολής τελικών εργασιών από εισηγητές για Αναρτημένες Ανακοινώσεις εδώ


2. Υποβολή Προφορικής Εισήγησης για τα πρακτικά – αποθετήριο. εδώ

3. Υποβολή τελικής εργασίας Διδακτικής Πρακτικής (Προφορικής Παρουσίασης) εδώ


(θα ανοίξει με την ενημέρωσή σας για την αποδοχή της εργασίας σας την Μ. Σάββατο 18/04/2020 έως Τετάρτη 22/04/2020)

Θα εκδοθεί τόμος πρακτικών με τις σύντομες (150-250 λέξεων) / εκτεταμένες (350-550 λέξεων) περιλήψεις όλων των εργασιών (προφορικών και αναρτημένων) σε ψηφιακή μορφή με ISBN. Οι προφορικές ομιλίες επιλέχθηκαν κατόπιν προσκλήσεων σε ειδικούς επιστήμονες στο αντικείμενο της εξΑΕ και στα αντίστοιχα πεδία των θεματικών αξόνων. Οι Προφορικές Διδακτικές Πρακτικές επιλέχθηκαν από την επιστημονική επιτροπή μία για κάθε άξονα ΔΠ 1-8 από αυτές που είχαν υποβληθεί σε αρχική πρόσκληση έως την Παρασκευή 10/04/2020 16:00.

Υπόδειξη για δημιουργία βίντεο παρουσίασης

Τα βίντεο παρουσίασης των εργασιών προτείνουμε να περιλαμβάνουν, παρουσίαση διαφανειών με αφήγηση, φωτογραφία ή βίντεο του ομιλητή, όπως θα κάνατε και στην προφορική παρουσίασή σας. Με τον τρόπο αυτό το συγκεκριμένο υλικό θα είναι αξιοποιήσιμο για χρήση και σε ασύγχρονη εκπαίδευση-επιμόρφωση. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να  χρησιμοποιήσετε άδειες Creative Commons (https://creativecommons.org/) της επιλογής σας.

Ενδεικτικές οδηγίες για τη δημιουργία βιντεοδιαλέξεων μπορείτε να δείτε από εδώ:
1. Καταγραφή οθόνης παρουσίασης με περιγραφή φωνής ή/και εικόνας μας από την κάμερα
2. Bιντεοσκόπηση μαθήματος με το Screencast-O-Matic
3. Screencast-O-Matic Tutorial – FREE Screen Recording Tool

Επιπρόσθετα λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή καλών πρακτικών και εργασιών, αποφασίστηκε και η δημιουργία τμήματος Αναρτημένων Ανακοινώσεων για την παρουσίαση περισσότερων εργασιών. Για τον σκοπό αυτό δόθηκε παράταση για υποβολή αναρτημένων εργασιών από Σ.Ε.Ε. και Εκπαιδευτικούς.
Θα δοθεί η δυνατότητα και για προφορικές ερωτήσεις – συζήτηση επί των εργασιών των Αναρτημένων Ανακοινώσεων την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, 11:30 – 13:00. Πληροφορίες εδώ.

Ο Συντονιστής της Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτροπής  Τηλε-Διημερίδας

Δρ. Σπυρίδων  Παπαδάκης

Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86)