Καλές πρακτικές διδακτικής μεθοδολογίας για τη φιλαναγνωσία με αξιοποίηση των παιδαγωγικών αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και συνεργασίας εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων-εκπαιδευτικών – Ραμουτσάκη Ιωάννα

Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει το φιλοσοφικό υπόβαθρο των παιδαγωγικών αρχών της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής σε συγκεκριμένη διαδικτυακή Συνεργατική Κοινότητα μάθησης Εκπαιδευτικών, η οποία λειτούργησε ως προσομοιωτικό περιβάλλον σχολικού τμήματος. Υπό το πρίσμα αυτό, αξιοποιείται η βιωματική εμπειρία της συγγραφέως από την πρόσφατη επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας, με βάση τα προβλεπόμενα, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των σχολείων. Μέσα από τα παραδείγματα, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης αυτής, αξιοποιείται η επικαιρότητα και έργα Τέχνης, σε συνδυασμό με τη Φιλαναγνωσία, τις Δημιουργικές Δραστηριότητες και άλλες δόκιμες πηγές σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. 

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1pFaty0veTskN7n8grqsph2hKl0jWcOzo

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1-iycYBdasQj8DtTbXmmT13248y1eN7if

Βιογραφικό

https://drive.google.com/open?id=1fliJWtAXjeuGhPnkSMd7VZB0CKneDPC4

Επώνυμο-Όνομα: Ραμουτσάκη Ιωάννα
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης
Email: ioannar@hotmail.com

Τίτλος Εργασίας: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ     
Θεματικός άξονας: [ΘΕ8] ΕξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό