ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές εκ των προτέρων με την ανάρτηση του τελικού προγράμματος της Τηλε-Διημερίδας την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020.

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

Η υποβολή ερώτησης μπορεί να γίνει ΕΠΩΝΥΜΑ ή ΑΝΩΝΥΜΑ. Οι επώνυμες ερωτήσεις θα προηγηθούν αν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων πριν από τις ομιλίες. Οσες ερωτήσεις έχουν υποβληθεί την προηγούμενη μέρα πριν από τη ομιλία, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 24/4/20 11:00 π.μ. (για τους ομιλητές της 1ης ημέρας) και αντίστοιχα το Σάββατο 25/04/20 11:00 π.μ. (για τους ομιλητές της 2ης ημέρας), θα αποσταλούν στους ομιλητές/τριες ώστε εάν είναι δυνατόν να τις λάβουν υπόψη για να απαντηθούν κατά την παρουσίαση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Οι γραπτές ερωτήσεις θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ομιλίας (αποκλειστικά μέσω της φόρμας ερωτήσεων). Οι ερωτήσεις θα ομαδοποιούνται (και θα τεθούν – όσα περισσότερα στο διαθέσιμο χρόνο) από τους υπεύθυνους διαχείρισης των ερωτήσεων εναλλάξ με προφορικές ερωτήσεις από αυτούς που συμμετέχουν στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης.

Όλες οι ερωτήσεις θα σταλούν στους ομιλητές ώστε αν θεωρήσουν ότι κάποιες από αυτές δεν έχουν ήδη απαντηθεί να τις απαντήσουν με email ή άλλον πρόσφορο τρόπο (π.χ. στην παράλληλη πρωινή ζώνη της Κυριακής) που θα κρίνουν οι ίδιοι.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Στις παράλληλες συνεδρίες της πρωινής ζώνης θα μπορείτε να θέσετε “ζωντανά” προφορικές ή γραπτές (μέσω chat δωματίου τηλεδιάσκεψης) ερωτήσεις σας στους ομιλητές των αναρτημένων εργασιών (αλλά και των προφορικών παρουσιάσεων & διδακτικών πρακτικών εφόσον το επιθυμούν και παρευρίσκονται). Από το πρόγραμμα παράλληλης ζώνης για τη Συζήτηση επί των Αναρτημένων Ανακοινώσεων μπορείτε να βλέπετε τους συγγραφείς των εργασιών οι οποίοι έχουν αποδεχθεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να συμμετέχουν στις συζητήσεις της πρωινής ζώνης, όπως μπορείτε να βλέπετε από το πρόγραμμα εδώ: [https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/webexrooms/]