ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Προσκεκλημένοι ομιλητές – ειδικοί επιστήμονες στο πεδίο της ΕξΑΕ

Δρ. Παναγιώτης Αναστασιάδης, 
Καθηγητής Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Παν/μιο Κρήτης
Δρ. Ευαγγελία Βαγενά, 
Διευθύντρια Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.)
Διδάσκουσα στα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιά
Δρ. Δημήτρης Κουτσογιάννης, 
Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στην εκπαιδευτική γλωσσολογία, Α.Π.Θ.
Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης,
  Επιστήμονας Πληροφορικής,
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Δρ. Αντώνης Λιοναράκης
Καθηγητής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ε.Α.Π.
 Δρ. Ευαγγελία Μανούσου
Καθηγήτρια –  Σύμβουλος Ε.Α.Π. ΑΕξΑΕ
Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης
Καθηγητής –  Σύμβουλος Ε.Α.Π. Πληροφορική και Εκπαίδευση
Σ.Ε.Ε. ΠΕ86,  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Καθηγήτρια – Σύμβουλος Ε.Α.Π. ΑΕξΑΕ,
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
«Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»
Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς
Συντονιστής ΠΣΔ, ΙΤΥΕ Διόφαντος,  
Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Δρ. Αύγουστος Τσινάκος
Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Κινητών Εφαρμογών (AETMA Lab), Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας
Δρ. Αντωνία (Τόνια) – Μαρία  Χαρτοφύλακα
Καθηγήτρια – Σύμβουλος Ε.Α.Π ΑΕξΑΕ
Σύμβουλος εφαρμογών e-learning
Δρ. Θανάσης Χατζηλάκος,
Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ινστιτούτου Κύπρου