Η εκπαίδευση είναι εξ αποστάσεως, η κατάσταση είναι βιωματική (COV-19 Γνώση, Πράξη και Ψυχραιμία) – Πολυζώης Γεώργιος, Γουργολίτσα Μαίρη, Σιπιτάνος Κωνσταντίνος, Καραπιδάκη Εμμανουέλα, Σταθάκης Παναγιώτης, Αρσενάκης Αρσένιος, Πατεράκη Άννα, Σπυριδάκη Ιωάννα, Φαρσάρης Ιάσωνας

Περίληψη

Στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, οι Καθηγητές/τριες του, δρώντας ως Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης, έδωσαν τα παιδιά η δυνατότητα να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους χωρίς περιορισμούς, με μικρές αφηγήσεις, σχόλια, σκίτσα, ηχητικά μηνύματα, βίντεο, ζωγραφιές και παρουσιάσεις, μη θέτοντας περιορισμούς στην επιλογή των κειμενικών ειδών, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τους γλωσσικούς κώδικες και τις θεματικές αποχρώσεις που τα απασχολούν.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1y7o2dS0UX-5yuvsuuislRSTdNqMmjVIJ

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1SuIKar3SJXVRU5sst4bOKP4xLhGp_FmB

Συμπληρωματικό υλικό

http://gymaei-reth.weebly.com/epsilonxi-alphapiomicronsigmatau940sigmaepsilonomegasigmaf-epsilonkappapialpha943deltaepsilonupsilonsigmaeta-pigammarhopikappa.html

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Πολυζώης Γεώργιος
Ιδιότητα: Φυσικός, Διευθυντής στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου
Email: geo@gdpol.com 

Επώνυμο-Όνομα: Γουργολίτσα Μαίρη
Ιδιότητα: Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου
Email: marygourgolitsa@gmail.com 

Επώνυμο-Όνομα: Σιπιτάνος Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Φιλόλογος, Υπεύθυνος πλατφόρμας e-me στο Π.Γ.Ρ.
Email: sipitanoskonstant@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Καραπιδάκη Εμμανουέλα
Ιδιότητα: Γαλλικής Φιλολογίας, Υπεύθυνη πλατφόρμας e-class Π.Γ.Ρ.
Email: ekarapid@sch.gr

Επώνυμο-Όνομα: Σταθάκης Παναγιώτης
Ιδιότητα: Μαθηματικός, Υπεύθυνος ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Π.Γ.Ρ.
Email: stathp77@hotmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Αρσενάκης Αρσένης
Ιδιότητα: Θεολόγος, Διαχειριστής του ιστοτόπου του Π.Γ.Ρ.
Email: arsenakis@hotmail.com 

Επώνυμο-Όνομα: Πατεράκη Άννα
Ιδιότητα: Πληροφορικός, Υπεύθυνη σύγχρονης εκπαίδευσης στο Π.Γ.Ρ.
Email: annahelpmail@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Σπυριδάκη Ιωάννα 
Ιδιότητα: Καλλιτεχνικών, Υπεύθυνη εικαστικών στο Π.Γ.Π.

Επώνυμο-Όνομα: Φαρσάρης Ιάσωνας
Ιδιότητα: Πληροφορικός, Υπεύθυνος σύγχρονης εκπαίδευσης στο Π.Γ.Ρ.
Email: farsaris@hotmail.com

Τίτλος Εργασίας: Η εκπαίδευση είναι εξ αποστάσεως,  η κατάσταση είναι βιωματική  (COV-19 Γνώση, Πράξη και Ψυχραιμία)
Θεματικός άξονας: [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό