Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό προς τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ02 (Φιλολόγους) για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη στήριξη των μαθητών – Παπαευσταθίου Μαρία

Περίληψη

Συμβολή στην εξ αποστάσεως διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων με την παράθεση εκπαιδευτικού υλικού και προτάσεων για δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ενεργητική και «έντεχνη» μάθηση

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=18mgOXQBZHLr6tjFclrCWsHrizj5mtbgr

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Παπαευσταθίου Μαρία
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Email: pmaroula@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό προς τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ02 (Φιλολόγους) για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη στήριξη των μαθητών
Θεματικός άξονας: [ΔΠ6] Μαθήματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό