Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση – Παπαδημητρίου Σοφία

Διαφάνειες παρουσίασης :

Βιντεοπαρουσίαση :

Περίληψη :

Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είχαν ξεκινήσει «δειλά» προγράμματα και πρωτοβουλίες συμπληρωματικής σχολικής εξ αποστάσεως στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια βαθμίδα και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με την πανδημία του κορονοϊού, εμφανίζεται η «επείγουσα» σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εφαρμόζεται σε θεαματικά μεγάλη κλίμακα. 

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση αποτελεί έναν καινοτόμο φορέα του Υπουργείου Παιδείας αναπτύσσοντας και προβάλλοντας τηλεοπτικά προγράμματα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ευρύτερα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση. 

Με τη σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεόρασης και Διαδικτύου, η δεύτερη γενιά της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης προσεγγίζει τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής  και συνδέεται με τις σχολικές κοινότητες μέσω των δράσεων αξιοποίησης των βίντεο σε περιβάλλοντα μάθησης στην τάξη ή στο Διαδίκτυο, υποστήριξης και ανάδειξης της μαθητικής δημιουργίας. Στο πλαίσιο της υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα πανδημία, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση παρουσιάζει την καθημερινή εκπομπή «Μαθαίνουμε στο σπίτι» στην ΕΡΤ2, απευθυνόμενη πρωτίστως σε μαθητές Δημοτικού καθώς και ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών για την προβολή κατ΄ απαίτηση των εκπομπών καθώς και ενσωμάτωσή τους σε περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδίκτυο.

Άδεια Creative Commons
Αυτό η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές .

Παπαδημητρίου Σοφία

Καθηγήτρια, Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων – Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/dertv/author/sofipapadi/ https://eap.academia.edu/SofiaPapadimitriou/CurriculumVitae
Email: sofipapadi@gmail.com

CV: Λήψη

Ερωτήσεις από το κοινό