Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου: Πνευματική Ιδιοκτησία – Παπαδάκης Σπυρίδων & Λιακοπούλου Ευστρατία

Περίληψη

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στοχεύει στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση των μαθητών Β΄ Γυμνασίου στο μάθημα Πληροφορική για το θέμα “Πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού και περιεχομένου”. Περιλαμβάνει μία ασύγχρονη (για αυτόνομη μελέτη και ατομικές – συνεργατικές δραστηριότητες) και μία σύγχρονη (με δραστηριότητες επικοινωνίας, άμεσης αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης) περίοδο με χρήση ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1Y5__56jk1TYD7mWybLRZ_DtJ-dQaisG0

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1UJobWtgrgokRLHtK1cgjFOziMXdSyoUJ

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://eclass03.sch.gr/courses/PDE5134/

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Παπαδάκης Σπυρίδων
Ιδιότητα: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86, Οργανωτικός ΣΕΕ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) - Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Email: papspyr@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Λιακοπούλου Ευστρατία
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου 
Email: teliakop@gmail.com 

Τίτλος Εργασίας: Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου: Πνευματική Ιδιοκτησία
Θεματικός άξονας: [ΔΠ5] Μαθήματα ΘΕΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό