«Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: ένα διαδικτυακό project θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης των βασικών αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Παναγιωτίδου Αναστασία, Ζήση Αντιγόνη, Καράογλου Γεώργιος & Κιουλάνης Σπυρίδων

Περίληψη

Παρουσιάζουμε το διαδικτυακό μάθημα «Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» το οποίο υλοποιείται (25.03.2020-30.06.2020) με μεθόδους «σύγχρονης» και «ασύγχρονης» τηλεκπαίδευσης από το ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας  https://eclass.didedra.gr/. Στο μάθημα συμμετέχουν 1400 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλης της χώρας, αλλά και εκπαιδευτικοί από ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού. 

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1z2dFw9qOX7yCsRJf6PpPDWjqnqEgN0qq

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1NeL7ZVfCZC1IWdKb9Idio4dVwDgEH4XJ

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Παναγιωτίδου Αναστασία
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου Αγγλικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ
Email: panagiotidou627@gmail.com 

Επώνυμο-Όνομα: Ζήση Αντιγόνη
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου, ΠΕ 80, ΑΜΘ
Email: antigonizisi@sch.gr

Επώνυμο-Όνομα: Καράογλου Γεώργιος
Ιδιότητα: Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου, ΠΕ 04, ΑΜΘ
Email: gkaraoglou@yahoo.gr

Επώνυμο-Όνομα: Κιουλάνης Σπυρίδων
Ιδιότητα: Διευθυντής ΔΔΕ Δράμας, ΠΕ 01, ΣΕΠ ΕΑΠ
Email: kioulanis.spyridon@ac.eap.gr


Τίτλος Εργασίας: «Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: ένα διαδικτυακό project θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης των βασικών αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Θεματικός Άξονας: [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό