ΟΜΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παπαδάκης ΣπυρίδωνΔελτία τύπου – Ανακοινώσεις
Γκίνη ΑικατερίνηΔελτία τύπου – Ανακοινώσεις
Ζάγκα ΕλευθερίαΔελτία τύπου – Ανακοινώσεις
Καμήλος ΝικόλαοςΔελτία τύπου – Ανακοινώσεις
Καράμηνας ΙγνάτιοςΔελτία τύπου – Ανακοινώσεις
Μαντζαρίδου ΑρχοντίαΠροσκλήσεις
Σουτόπουλος ΝικόλαοςΔελτία τύπου – Ανακοινώσεις