Μαθηματικές Πυραμίδες Πολλαπλασιασμού: διδακτική πρακτική για την ανάπτυξη μαθηματικών συλλογισμών – Νικολιδάκης Ευάγγελος

Περίληψη

Το μαθηματικό παιχνίδι των πυραμίδων πολλαπλασιασμού γίνεται η αφορμή για το σχεδιασμό της παρούσας διδακτικής πρακτικής. Μέσα από διαδοχικές δραστηριότητες, υποστηριζόμενες από τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές επιχειρούν να συμπληρώσουν πυραμίδες πολλαπλασιασμού ικανοποιώντας ολοένα και πιο σύνθετες συνθήκες κάθε φορά, ενώ ταυτόχρονα δοκιμάζουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας ιδέες στο πλαίσιο διαρκούς συμμετοχής τους σε συζητήσεις.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1HHNVcj-u8wbTmGw7smdsRsyO6-REAh7X

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1Z8ab2UG2Le_FHlhbzf1LAFY_QzTt6wM9

Βιντεοπαρουσίαση

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Νικολιδάκης Ευάγγελος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Υποψήφιος διδάκτορας του Π.τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης
Email: evnikol@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Μαθηματικές Πυραμίδες Πολλαπλασιασμού: διδακτική πρακτική για την ανάπτυξη μαθηματικών συλλογισμών
Θεματικός άξονας: [ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό