Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό – Από τη θεωρία στην πράξη – Νικολάου Αλεξάνδρα

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναδεικνύονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού καθώς και οι απαιτήσεις που αυτό καλείται να ικανοποιεί, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά στην εξ αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1nDJ6IeQ_VXOQzLWRR6uT4tywV0l6cB_M

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1SeXHyVby_z0by1kxycsKb4qMRWBmXcFd

Βιντεοπαρουσίαση

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Νικολάου Αλεξάνδρα
Ιδιότητα: ΣΕΕ ΠΕ60
Email: alenikola@yahoo.gr

Τίτλος Εργασίας: Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό - Από τη θεωρία στην πράξη
Θεματικός άξονας: [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό