Πιθανότητες Γ΄ Γυμνασίου – Μπολτσή Βασιλική

Περίληψη

Διδασκαλία του 5ου κεφαλαίου της Άλγεβρας «ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ» της Γ’ Γυμνασίου. Συνδυάζεται η σύγχρονη και η ασύγχρονη μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Μάθημα στην eclass: «Σύνδεσμος» για παιχνίδια πιθανοτήτων, «Πολυμέσα» για παρουσίαση θεωρίας και ασκήσεων, «Ασκήσεις» – «Εργασία» για συμμετοχή μαθητών, «Ιστολόγιο» ανάρτηση εργασιών, «Ερωτηματολόγιο» για ανατροφοδότηση και στατιστικά αποτελέσματα της διδακτικής πρακτικής. Τηλεμαθήματα για στοχευμένη καθοδήγηση και επίλυση αποριών.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1H-IvoWT6KCR-oA6lDAX5ZcGMo0AZ3DhD

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1da-frpMlo51uoAqpyGiiN0XE6cc8DujU

Συμπληρωματικό υλικό 1

https://drive.google.com/open?id=1z2c85MfkfR7iTjZgZqYe4CJKQXp9NtrU

Συμπληρωματικό υλικό 2

https://drive.google.com/open?id=1oK69EEiNIzMCnluu4LuCHJ28KEi2eoOe

Βιντεοπαρουσίαση 1

Βιντεοπαρουσίαση 2

Βιντεοπαρουσίαση 3

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μπολτσή Βασιλική
Ιδιότητα: Μαθηματικός ΠΕ03- Δευτεροβάθμια Εκπ/ση
Email: vboltsi71@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Πιθανότητες Γ΄Γυμνασίου
Θεματικός άξονας: [ΔΠ5] Μαθήματα ΘΕΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό