Θεατρική αγωγή και διδασκαλία από απόσταση: σημεία σύγκλισης και απόκλισης – Μποέμη Παναγιώτα (Νάγια)

Περίληψη

Η συμβολή της θεατρικής αγωγής στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι ψυχοκοινωνική και συναισθηματική. Κομβικής σημασίας στο μάθημα, στο φυσικό του χώρο στο σχολείο και στην επαναπλαισίωση του στην διδασκαλία από απόσταση κατέχουν ο αυτοσχεδιασμός και τα παιχνίδια ρόλων, οι μεταμορφώσεις, η δημιουργική γραφή, ακολουθώντας τις αρχές της αυτενέργειας, της βιωματικότητας, της ενίσχυσης και του ενδιαφέροντος.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=17_haTtLdgmqTC-GyDWeZ07IaREXoqmkt

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1KtW-p-q_ovqTMe9hdWLsXMx3XsVY0fXl

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μποέμη Παναγιώτα (Νάγια)
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91
Email: nayaboemi@yahoo.gr

Τίτλος Εργασίας: Θεατρική αγωγή και διδασκαλία από απόσταση: σημεία σύγκλισης και απόκλισης
Θεματικός άξονας: [ΘΕ4] Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό