Η αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας – Μελισσοπούλου Αναστασία

Περίληψη

Η αξιοποίηση της Τέχνης στη διδασκαλία της γαλλικής ως 2ης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μετάδοσης της γνώσης. Παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην καλλιέργεια της αισθητικής και στην έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1uu9ZhZJCtt_BW3pwvKVUXYDxnyEVsFrt

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1A5AzStygWpf6nodD–Dyi6152w63r-ob

Συμπληρωματικό υλικό

https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9210015143&id=333159

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ιδιότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email: tmelissopoulou@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Θεματικός άξονας: [ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό