Οργάνωση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τα παιδιά του νηπιαγωγείου σε έκτακτη συνθήκη – Μελιάδου Ελένη, Σαλαγιάννη Μαρία, Σουρούνη Παναγιώτα & Καντσού Ελένη

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι βασικές προϋποθέσεις που έλαβαν υπ όψη οι εκπαιδευτικοί ενός ολοήμερου τμήματος δημόσιου Νηπιαγωγείου προκειμένου να οργανώσουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ των μελών της τάξης στην έκτακτη συνθήκη της αναστολής λειτουργίας των σχολείων. Αναλυτικότερα διερευνήθηκαν ορισμένοι παράγοντες προκειμένου να σχεδιαστεί ο τρόπος επικοινωνίας όπως: α) η πρόσβαση των μαθητών στην τεχνολογία, β) η ευχρηστία των προσφερόμενων εργαλείων, ο βαθμός αυτονομίας των παιδιών, γ) ο προσδιορισμός της συχνότητας.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=11Tcvy1eAZEnnpU3V_ZHvwlusV06QW3mS

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=10ALTOWwXEIPYR4Kb9yVzWBX1cgdsVSZE

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μελιάδου Ελένη
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός, M.Ed, 5ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού
Ε-mail: Eni.meliadou@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Σαλαγιάννη Μαρία 
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε-mail: msalagianni@yahoo.gr 

Επώνυμο-Όνομα: Σουρούνη Παναγιώτα
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός, 5ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού
Ε-mail: yousouroun@hotmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Καντσού Ελένη 
Ιδιότητα: Νηπιαγωγός, 5ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού
Ε-mail: kantsoue@hotmail.com


Τίτλος Εργασίας: Οργάνωση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τα παιδιά του νηπιαγωγείου σε έκτακτη συνθήκη
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό