Ασύγχρονα μαθήματα για Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς με τη χρήση webinars – Μαυροπούλου Αγγελική, Δούκα Στέλλα & Τσιάτσος Θρασύβουλος

Περίληψη

Είναι γεγονός ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν εισβάλλει σε όλους τομείς της ζωής μας. Στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται δυναμικά σε όλους τους τομείς μάθησης. Στη Φυσική Αγωγή δημιουργήθηκαν διδακτικά ασύγχρονα σενάρια, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές φόρμες google που είχαν σκοπό να ψυχαγωγήσουν τα παιδιά και με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο να τους μεταδώσουν γνώσεις σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1DKo-jfDg6KAUYprqEuXTB0BOMfZKQD_Q

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1CIEXmdunl2Sr2W2c05KwhY2EEJ2YCu3t

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μαυροπούλου Αγγελική
Ιδιότητα: Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Α/θμια Εκπαίδευση, M.Sc., Ph.D. Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστήμης ΦΑ και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Email: angelikim@phed.auth.gr 

Επώνυμο-Όνομα: Δούκα Στέλλα
Ιδιότητα: Καθηγήτρια. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστήμης ΦΑ και
Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Email: sdouka@phed.auth.gr

Επώνυμο-Όνομα: Τσιάτσος Θρασύβουλος
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα
Πληροφορικής.
Email: tsiatsos@csd.auth.gr

Τίτλος Εργασίας: Ασύγχρονα μαθήματα για Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς με τη χρήση webinars
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό