Το διαδίκτυο, η χρήση πολυμέσων και άλλοι παράγοντες επιμόρφωσης στην αθλητική αναψυχή για το ξενοδοχειακό τουρισμό – Μαυρίδης Θεολόγος & Μάντης Κωνσταντίνος

Περίληψη

Η προσέλκυση πελατών στο σύγχρονο τουρισμό συνδέεται με την αναψυχή. Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών της εκπαίδευσης όσων απασχολούνται σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής Χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο S.A.R.I.C.A. σε 186 άτομα. Η πολυδιάσπαση γνώσεων για τους εργαζόμενους στην αθλητική αναψυχή και η απουσία επιμόρφωσης με αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι ενδεικτική.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1N7UlttYPGm7xhv6OhIZy8VyN9kaII4MQ

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1zheEJdiwznbUf7kEDZaklnzd22Qjhcnr

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μαυρίδης Θεολόγος
Ιδιότητα: Ερευνητής, ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗ
Email: akisbadm@gmail.com
 
Επώνυμο-Όνομα: Μάντης Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Καθηγητής, Σ.Ε.Φ.Α.Α. - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Email: kmantis@phyed.duth.gr
 
Τίτλος Εργασίας: Το διαδίκτυο, η χρήση πολυμέσων και άλλοι παράγοντες επιμόρφωσης στην αθλητική αναψυχή για το ξενοδοχειακό τουρισμό
Θεματικός Άξονας: [ΘΕ4] Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό