Υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα για το Δημοτικό Σχολείο, στη σύγχρονη και ασύγχρονη εξΑΕ – Μαρτίνου Σωτηρία

Περίληψη

Στην εισήγησή μας, αναφερόμαστε σε επίσημα μαθησιακά υποστηρικτικά περιβάλλοντα που συστήνονται για αξιοποίηση: Φωτόδεντρο, Αίσωπο, Πύλη για την ελληνική γλώσσα, κ.ά. και παρουσιάζουμε ενδεικτικά παραδείγματα αξιοποίησης και αναζήτησης του υλικού στα συγκεκριμένα αποθετήρια. Ακόμα, από το Φωτόδεντρο Λογισμικά γίνεται ενδεικτική αξιοποίηση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας. Επίσης παρουσιάζουμε τα μαθήματα στο περιβάλλον e-class του ΠΣΔ, για εκπαιδευτικούς και Δ/ντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1BNOcYo0Uk2PtVjD6_aQxCp3c0TfeAm2j

Παρουσίαση

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μαρτίνου Σωτηρία
Ιδιότητα: Δρ. Επιστημών της Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, πτυχιούχος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 10ης ενότητας Σχολικών Μονάδων Ηρακλείου - Λασιθίου, ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Διδάσκουσα ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου
Email: smartikan@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα για το Δημοτικό Σχολείο, στη σύγχρονη και ασύγχρονη ΕξΑΕ εκπαίδευση
Θεματικός ‘Αξονας: [ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό