Ένα τρυφερό γαλλικό τραγούδι για την αγάπη και την ειρήνη – Μαλατέστα Αγγελική-Αθηνά

Περίληψη

Ο γενικός σκοπός αυτής της διδακτικής πρακτικής είναι, στα πλαίσια της εξ αποστάσεως ασύγχρονης διδασκαλίας, οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά στοιχεία της γαλλικής γλώσσας μέσα από δραστηριότητες που αναπτύσσουν τον οπτικό, τον ψηφιακό, τον πληροφοριακό και τον κριτικό γραμματισμό τους.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=15EF1rSbg5UFLUFeIi_UEex_Q9MMCZP0T

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1Ql3vXSU_EclTPMpZiG1EpFCxrV2Hp-NN

Βιντεοπαρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1OvxKJMBsYseSvb1UoaT3iBHoe_FRvzuF

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μαλατέστα Αγγελική-Αθηνά
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΕ05 - Γαλλικών
Email: angemalat4@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Ένα τρυφερό γαλλικό τραγούδι για την αγάπη και την ειρήνη
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, [ΔΠ6] Μαθήματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό