Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-me για την ανάπτυξη των Κοινωνικών, Γνωστικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Μάγκου Αναστασία & Ζέτου Ελένη

Περίληψη

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το το διευρυμένο πλαίσιο εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών. Ένα τέτοιο διευρυμένο περιβάλλον μάθησης αποτελεί η πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου e-me. Tα εύχρηστα και έξυπνα εργαλεία της πλατφόρμας e-me αξιοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή ώστε να προσαρμοστεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η συμμετοχή των μαθητών σε δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης όπως είναι οι πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλλιεργούν Κοινωνικές, Γνωστικές και Συναισθηματικές Δεξιοτήτες (Life Skills).

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=145EIaGaGgM_Rbkh9oVxtgi9K8lutQ2S3

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1rB0DdlgYTXGTvMSWOZ08H3r7bWAlJ3g3

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://blogs.sch.gr/anasmag/

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μάγκου Αναστασία
Ιδιότητα: Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Email: maggounat@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Ζέτου Ελένη
Ιδιότητα: Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Email: elzet@phyed.duth.gr

Τίτλος Εργασίας: Αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-me για την ανάπτυξη των Κοινωνικών, Γνωστικών και  Συναισθηματικών Δεξιοτήτων των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό