Διδακτική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας SAFE WATER SPORTS μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα e-me στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Μάγκου Αναστασία & Ζέτου Ελένη

Περίληψη

Tο εκπαιδευτικό υλικό της βαλίτσας της SAFE WATER SPORTS βασικό σκοπό έχουν την συνειδητοποιημένη και ασφαλή  σχέση των μαθητών με τη θάλασσα και την πισίνα μέσω της θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και των πνιγμών. Tα εύχρηστα και έξυπνα εργαλεία της πλατφόρμας e-me αξιοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή ώστε να προσαρμοστεί το πλούσιο υλικό της βαλίτσας της SAFE WATER SPORTS στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1DTE2JlpvXsclMdZiO5QFac1TzkqHuAIW

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1k8Mxb1MfdpIUIUfskjtG5GB_22HlXW-9

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μάγκου Αναστασία
Ιδιότητα: Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Email: maggounat@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Ζέτου Ελένη
Ιδιότητα: Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Email: elzet@phyed.duth.gr

Τίτλος Εργασίας: Διδακτική αξιοποίηση  της εκπαιδευτικής βαλίτσας SAFE WATER SPORTS μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα e-me στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
Θεματικός άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό