Η χρήση της τηλεδιάσκεψης και του διδακτικού εργαλείου PhET Interactive simulations για τη διδαχή της Φυσικής στο Δημοτικό: Ένα ενδεικτικό παράδειγμα διδασκαλίας για το ηλεκτρικό κύκλωμα – Μαγαλιού Χαρίκλεια

Περίληψη

Η ενδεικτική διδασκαλία του ηλεκτρικού ρεύματος σε μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου σκοπεύει στην παρουσίαση ενός εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας της φυσικής μέσω της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της τηλεδιάσκεψης να κατανοήσουν τη λειτουργία και τη δημιουργία ενός κλειστού και ανοιχτού ηλεκτρικού κυκλώματος μέσω της διαδραστικής εφαρμογής Phet Interactive Simulations.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1pzS3Sm354-Ohn8Lk7C5xJE53VW1pbC4b

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1_lRQ6N_yPyC2vEwxs6VPkZTEAi8FAALA

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Μαγαλιού Χαρίκλεια
Ιδιότητα: Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ70
Email: charoulamagaliou@gmail.com

Τίτλος Εργασίας:  Η χρήση της τηλεδιάσκεψης και του διδακτικού εργαλείου PhET Interactive simulations για τη διδαχή της Φυσικής στο Δημοτικό: Ένα ενδεικτικό παράδειγμα διδασκαλίας για το ηλεκτρικό κύκλωμα
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό