Τα έργα Τέχνης “συνομιλούν”- Φάκελος Υλικού Λογοτεχνίας – Λυμπέρη Θεοδώρα

Περίληψη

Στο πλαίσιο της συνεξέτασης Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, παρουσιάστηκε μία διδακτική ενότητα του σχολικού βιβλίου «Δίκτυο κειμένων-Φάκελος Υλικού Λογοτεχνίας» με παράλληλη εξέταση των ιδιαίτερων λογοτεχνικών γνωρισμάτων, αλλά και με «συνομιλία» με μία άλλη μορφή Τέχνης. Ακολουθήθηκε η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας και η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1Rc-Yz6vxJ4lNO-U3BXufbgNz7wfbAoE0

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1Ibo070Cn2BMj7T0CAT2p9ay432fklcq2

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=EL1048146

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Λυμπέρη Θεοδώρα
Ιδιότητα: ΠΕ02-Φιλόλογος
Email: lymptheo76@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Τα έργα Τέχνης "συνομιλούν"- Φάκελος Υλικού Λογοτεχνίας
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ6] Μαθήματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό