Κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση καμπύλης – Λουμπαρδιά Αγγελική

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται η παρουσίαση ενός μαθήματος ( Άλγεβρα Β΄ Λυκείου) μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με χρήση της πλατφόρμας Webex. ΟΙ μαθητές έχουν την ευκαιρία να επαναλάβουν, να θυμηθούν και να κατανοήσουν σε βάθος την κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση καμπύλης, εκμεταλλευόμενοι τη δυναμικότητα που προσφέρει το λογισμικό Geogebra. Επίσης έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας eclass.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1mibMM4sxhqPyMfRCabiOK3Nzw6P8ZjrE

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1fKvaH35783PY25fxmSXbNh5aVBeqfVcx

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Λουμπαρδιά Αγγελική
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ03
Email: loumpardia@sch.gr

Τίτλος Εργασίας: Κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση καμπύλης
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ5] Μαθήματα ΘΕΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό