ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ONLINE

Ζωντανά στο YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCddhXMXC_jLiLCu4esr0uww


Ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών

Η υποβολή ενός ερωτήματος μπορεί να γίνει ΕΠΩΝΥΜΑ ή ΑΝΩΝΥΜΑ. Τα επώνυμα ερωτήματα θα προηγηθούν αν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος.

Τα ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί εγκαίρως (τριάντα 30 ώρες πριν από την ομιλία) δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 24/4/20 11:00 π.μ. (για τους ομιλητές της 1ης ημέρας) και αντίστοιχα το Σάββατο 25/04/20 11:00 π.μ. (για τους ομιλητές της 2ης ημέρας) θα δοθούν στους ομιλητές/τριες ώστε εάν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη και να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ομιλητών.

Τα ερωτήματα που θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα ομαδοποιούνται (και θα τεθούν – όσα περισσότερα στο διαθέσιμο χρόνο) από τους υπεύθυνους διαχείρισης των ερωτήσεων εναλλάξ με προφορικά ερωτήματα από αυτούς που παρακολουθούν στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης.

Όλα τα ερωτήματα θα δοθούν στους ομιλητές ώστε αν κάποια δεν πρόλαβαν να τεθούν και το επιθυμούν να σας απαντήσουν με email ή άλλον πρόσφορο τρόπο (π.χ. στην παράλληλη πρωινή ζώνη της Κυριακής) που θα κρίνουν οι ίδιοι.

Στην πρωινή ζώνη μπορείτε να θέσετε “ζωντανά” προφορικά ή γραπτά τα ερωτήματά σας στους ομιλητές των αναρτημένων εργασιών (αλλά και των προφορικών ανακοινώσεων αν το επιθυμούν) οι οποίοι θα έχουν δηλώσει ότι θα είναι παρόντες στις αντίστοιχες Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης, όπως μπορείτε να βλέπετε από το πρόγραμμα εδώ: [https://pekesexae2020.pdekritis.gr/index.php/webexrooms/]