Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ – Λιοναράκης Αντώνης