Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Λιμνιώτης Κωνσταντίνος

Διαφάνειες παρουσίασης :

Βιντεοπαρουσίαση :

Περίληψη :

Αρχείο εργασίας από τόμο πρακτικών :

Άδεια Creative Commons
Αυτό η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές .

Λιμνιώτης Κωνσταντίνος

Επιστήμονας Πληροφορικής, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

web page: https://www.dpa.gr/
email: klimniotis@dpa.gr

CV: Λήψη

Ερωτήσεις από το κοινό