ΘΕΑΤΡΟΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – Λιάτσου Μάρω

Περίληψη

Διδάσκοντας θέατρο μέσα από ένα ιστολόγιο.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1YxXMBEqYQwhR7WDQuxkS6oBDU2g9uhjd

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1z4bUyh7WX-hiBajmtQnzQptwb-tLSY0L

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

http://theatroapostoles.blogspot.com/

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Λιάτσου Μάρω
Ιδιότητα: Θεατρολόγος-Θεατροπαιδαγωγός
Email: maro.theatro@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: ΘΕΑΤΡΟΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό