Ταχεία Δημιουργία Μαθήματος στην η-τάξη. Αξιοποιώντας Πόρους από τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία – Λαζαρόπουλος Σπυρίδων & Δαούσης Δημήτριος

Περίληψη

Εκπαιδεύοντας εξ αποστάσεως εκπαιδευτικούς χωρίς πρότερη εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση: Πρότυπος οδηγός ταχείας δημιουργίας μαθήματος στην η-τάξη, αξιοποιώντας ταυτόχρονα μαθησιακούς πόρους από τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1_2Fuw6srQ04rjx51LSZaHL_kBf7mYvbO

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1eiN4g-CQSC3D9Yo9nT2U6yD2eIQExbOh

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Λαζαρόπουλος Σπυρίδων
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Email: lspiros1980@yahoo.gr
 
Επώνυμο-Όνομα: Δαούσης Δημήτριος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Email: daousis@gmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: Ταχεία Δημιουργία Μαθήματος στην η-τάξη, Αξιοποιώντας Πόρους από τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, [ΔΠ5] Μαθήματα ΘΕΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα, [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό